CCT Credit Cooperative -Kilalanin


Ano nga ba ang meron sa CCT Credit Cooperative?


Ang CCT Credit Cooperative ay isang institusyon ng CCT Group of Minitries , ang layunin nito ay makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera. Ang CCT Credit Cooperative ay handang magpahiram sa mga sumusunod:

1. Microentrepreneur loan
May mga taong may talentong gumawa ng produkto katulad nalang nga pagkain o kaya ay mga gamit tulad ng bag, damit o kung ano mang puwedeng ebenta. Sila ang mga tinatawag na microentrepreneur , dahil puwede nilang gawing negosyo ang kanilang mga gawa. Ang pagpapahiram sa kanila ng pera ay makakatulong para mapalago nila ito.

2. Mga magsasaka
Para sa mga magsasaka kailangan nila ang pangtustsus sa mga gamit na kakailanganin sa pagtatanim. Kasama na ditto ang mga seedlings na kailangan nilang itanim at kailangang bayaran sa lupain na sinasaka.
3. Mga Mangingisda
Madalas na negosyo sa ibang probinsya ay ang palaisdaan kaya naman ito ay napasama sa listahan ng binibigyan nila ng loan. Sa perang mahihiram nila puwede nila itong gamiting sa pagpapaayos sa kanilang banka o kaya pati sa kanilang bahay lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng malakas na bagyo

4. Mga Nagtratrabaho sa Pabrika
Likas sa mga trabahador sa Pabrika na kulang ang sinasahod o kaya ay hindi permanente ang trabaho kaya naman madalas ay nawawalan sila ng trabaho bigla. Para matulungan sila ang CCT ay gumawa sila ng livelihood programa para sa mga kapamilya ng factory workers upang makatulong din sila sa pagtustos sa pang araw araw na gastos.


5. Mga katutubo
Ito ay kinabibilangan ng mga Blaan, Tagakaolo, Tagbanua, Teduray, T’boli, Manobo, Mandaya, Mangyans.Binibigyan din sila ng livelihood program para magkaroon sila ng pagkakataon na matuto sa tamang pagtatabi ng pera at pagpapalago ng kanilang pangkabuhayan.

6. Overseas Filipino workers
Makakatulong ang seminar patungkol sa paano mag ipon at paano mag invest para sa mga taong nagtratrabaho sa ibang bansa.
IIlan lamang ito sa mga qualified na maging miyembro ng kanilang kooperatiba. Para sa regular na loan ang interest ay nasa 3.33% kada buwan . Puwedeng tumagal mula apat hangang anim na buwan ang loan depende sa pipiliin . Para sa halagang mahihiram puwedeng P4,000 hangang 50,000 depende sa kakayahang makabayad.


TO know more, visit there website: http://www.cct.org.ph/

Post a Comment

0 Comments